Login firme   Inregistrare Firma
4.BC

                                                           

 

 

Judeţul Bacău

 

JudeÅ£ul Bacău, unul dintre cele 42 de judeÅ£e ale României (inclusiv municipiul BucureÅŸti), este situat în estul ţării ÅŸi se întinde pe o suprafaţă de 6.621 km2 (2,8% din suprafaÅ£a României). JudeÅ£ul Bacău este situat între 45° 55′ ÅŸi 46° 40′ latitudine nordică ÅŸi 26° 66′ ÅŸi 27° 30′ longitudine estică la est de CarpaÅ£ii Orientali. JudeÅ£e vecine: la est judeÅ£ul Vaslui, la sud judeÅ£ul Vrancea, la vest judeÅ£ul Covasna ÅŸi judeÅ£ul Harghita, la nord judeÅ£ul NeamÅ£.Din punct de vedere administrativ, judeÅ£ul cuprinde 3 municipii: Bacău, OneÅŸti, MoineÅŸti, 5 oraÅŸe: BuhuÅŸi, ComăneÅŸti, DărmăneÅŸti, Târgu Ocna, Slănic-Moldova, un număr de 85 de comune ÅŸi 491 de sate.

PopulaÅ£ia la 1 ianuarie 2010 era de 716.260 locuitori, din acest punct de vedere judeÅ£ul Bacău se situează pe locul cinci dintre judeÅ£ele ţării. Din total locuitori aproximativ 50% sunt femei ÅŸi 50% sunt bărbaÅ£i. PopulaÅ£ia judeÅ£ului Bacău trăieÅŸte în proporÅ£ie de 55 % în mediul rural ÅŸi 45% în mediul urban.

Principalele cursuri de apă: Siret, BistriÅ£a, TrotuÅŸ, Tazlău, Berheci, Zeletin; principalele lacuri: Bălătău (baraj natural), Poiana Uzului (alimentare cu apă), Racova, Gârleni, ÅžerbăneÅŸti ÅŸi Lilieci (hidroenergetice); altitudine maximă: vf. GrinduÅŸu (M. Tarcău) 1.664 m, vf. Nemira 1.648 m, vf. Åžandru Mare 1.639 m (M. Nemira). Diversitatea reliefului: câmpii, dealuri, vai, munÅ£i, varietatea formaÅ£iunilor vegetale, gama de culori ÅŸi de forme, toate acestea reprezintă frumuseÅ£ea acestor meleaguri.

Turismul are un potenÅ£ial ridicat de dezvoltare, având în vedere condiÅ£iile favorabile de care dispune regiunea: monumente istorice, culturale ÅŸi religioase, peisaje deosebit de frumoase, potenÅ£ial cinegetic bogat, o infrastructură existentă bogată, dar insuficient exploatată, precum ÅŸi posibilitatea dezvoltării sectorului agroturistic. Varietatea peisajului, staÅ£iunile balneare, monumentele istorice si de artă conferă judeÅ£ului Bacău titlul de judeÅ£-turistic, principalele regiuni turistice fiind: Slanic-Moldova, Poiana-Sarată, Tg. Ocna ÅŸi Poiana Uzului.

JudeÅ£ul Bacău este bogat în resurse naturale: petrol, gaze naturale, cărbune brun ÅŸi lignit, sare, materiale de construcÅ£ie: balast, nisip, piatra, tuf andezitic, argilă, gips, calcare, dolomite, granite. Pădurile de foioase ÅŸi răşinoase ocupa o suprafaţă de 210.000 ha (aproximativ 40% din suprafaÅ£a judeÅ£ului), reprezintă una din bogăţiile naturale cele mai mari ale judeÅ£ului.

Principalele domenii industriale: industria prelucrării ţiţeiului, industria de construcţii de maşini, utilaje şi echipamente, industria chimică, industria de prelucrare a lemnului, industria uşoară, industria alimentară.

Agricultura judeţului Bacău dispune de o suprafaţa de aproximativ 320.000 ha teren agricol (48% din suprafaţa judeţului) propice cultivării de cereale, plante, legume, pomicultură, viticultură şi pentru creşterea animalelor.

ReÅ£eaua de transport cuprinde căi ferate, artere rutiere ÅŸi aeriene. JudeÅ£ul Bacău este străbătut de o serie de drumuri judeÅ£ene, naÅ£ionale ÅŸi europene (E85, E574) însumând 2455 km; în ceea ce priveÅŸte transportul feroviar Bacăul se aflã pe Coridorul Pan European IX de reÅ£ea feroviară, care traversează România de la sud la nord ÅŸi uneÅŸte oraÅŸele: Giurgiu – BucureÅŸti – PloieÅŸti – Buzău – FocÅŸani – Bacău – IaÅŸi. Traficul aerian este asigurat prin Aeroportul InternaÅ£ional Bacău.

Personalităţi ale judeţului Bacău:

 • Vasile Alecsandri, om politic ÅŸi poet paÅŸoptist
 • George Bacovia, poet simbolist
 • Tristan Tzara, poet reprezentantul “Dadaismului”
 • Petre CimpoeÅŸu, prozator
 • Radu Beligan, actor
 • Olga Tudorache, actor
 • Vasile Pârvan, istoric, membru al Academiei Române
 • Alexandru Piru, critic literar, membru post-mortem al Academiei Române
 • Gheorghe Vrânceanu, matematician
 • Solomon Marcus, matematician, membru al Academiei Române
 • Nadia Comăneci, gimnastă
 • Doina Melinte, atletă
 • Loredana Groza, artistă

InvestiÅ£i în JudeÅ£ul Bacău